Make your own free website on Tripod.com
DIALOG MASALAH KETUHANAN YESUS
Nabi

Home

Anekdot | Nabi | Toleransi | Kisah | Buku Tamu | Contact Me

 

Surah 21

NABI-NABI (Al Anbiya)

(112 ayat)

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

21:1. Telah dekat dengan manusia perhitungan mereka, sedang mereka dalam kelalaian, dan berpaling.

21:2. Tiada Peringatan daripada Pemelihara mereka datang kepada mereka yang baru, melainkan mereka mendengarkannya dengan bermain-main,

21:3. Menghiburkan hati mereka. Orang-orang yang membuat kezaliman berbicara secara rahsia dengan satu sama lain, "Tidakkah ini hanya seorang manusia yang serupa dengan kamu? Apa, adakah kamu menerima sihir dengan mata-mata kamu terbuka?"

21:4. Dia berkata, "Pemeliharaku mengetahui apa yang diucapkan di langit dan bumi, dan Dia Yang Mendengar, Yang Mengetahui."

21:5. Tidak, tetapi mereka berkata, "Mimpi-mimpi yang bercampur baur! Tidak, dia mengada-adakannya; tidak, dia seorang penyair! Maka hendaklah dia mendatangkan kepada kita satu ayat sebagaimana orang-orang dahulu kala diutus."

21:6. Tidak ada sebuah bandar raya yang Kami membinasakan sebelum mereka yang percaya; maka, adakah mereka tidak mahu mempercayai?

21:7. Dan Kami tidak mengutus seseorang sebelum kamu, melainkan lelaki-lelaki yang kepada mereka Kami mewahyukan; tanyalah ahli Zikir (Peringatan) jika kamu tidak mengetahui,

21:8. Tidak juga Kami membuat mereka jasad-jasad yang tidak memakan makanan; dan tidak juga mereka makhluk yang hidup berkekalan.

21:9. Kemudian Kami menjadikan benar janji yang Kami memberikan mereka, dan Kami menyelamatkan mereka, dan sesiapa yang Kami mengkehendaki; dan Kami membinasakan orang-orang yang membazir (berlebihan).

21:10. Sesungguhnya Kami menurunkan kepada kamu sebuah Kitab yang di dalamnya Peringatan kamu; tidakkah kamu memahami?

21:11. Berapa banyaknya bandar raya yang zalim yang Kami menjadikan berkecai, dan Kami menumbuhkan selepasnya kaum yang lain!

21:12. Kemudian, apabila mereka sedar akan bencana Kami, tiba-tiba mereka lari dengan tidak berhati-hati, keluar darinya.

21:13. "Jangan lari! Kembalilah kamu kepada kesenangan yang kamu berada di dalamnya, dan tempat-tempat tinggal kamu, supaya kamu ditanya."

21:14. Mereka berkata, "Celakalah kami! Kami adalah orang-orang yang zalim."

21:15. Maka itulah seruan mereka yang tidak berhenti-henti, sehingga Kami membuat mereka seperti tunggul, senyap dan kaku.

21:16. Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa-apa yang di antara keduanya, seperti bermain-main.

21:17. Sekiranya Kami menghendaki untuk mengambil kepada Kami suatu hiburan, tentu Kami mengambilnya kepada Kami daripada sisi Kami Sendiri, jika Kami hendak membuatnya.

21:18. Tidak, tetapi Kami melemparkan yang benar kepada yang palsu, dan ia mengatasinya, lalu tiba-tiba ia lenyap. Maka kecelakaanlah bagi kamu kerana apa yang kamu menyifatkan!

21:19. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi, dan mereka yang di sisi-Nya tidak sombong untuk menyembah-Nya, dan tidak juga berasa letih.

21:20. Mereka menyanjung-Nya malam dan siang, tidak berhenti.

21:21. Atau, adakah mereka mengambil tuhan-tuhan daripada bumi yang dapat menghidupkan?

21:22. Sekiranya ada tuhan-tuhan di bumi dan langit, selain daripada Allah, tentu mereka rosak binasa; maka Allah disanjung, Pemelihara Arasy, di atas apa yang mereka menyifatkan!

21:23. Dia tidak ditanya mengenai apa yang Dia buat, tetapi mereka ditanya.

21:24. Atau, adakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain daripada-Nya? Katakanlah, "Kemukakanlah buktimu! Inilah Peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan Peringatan orang-orang yang sebelumku." Tidak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang benar, lalu mereka berpaling.

21:25. Dan Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu melainkan bahawa Kami mewahyukannya, "Tidak ada tuhan melainkan Aku; maka sembahlah Aku."

21:26. Mereka berkata, "Yang Pemurah mengambil kepada-Nya seorang anak." Dia disanjung! Tidak, tetapi mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan,

21:27. Yang tidak mendahului-Nya dalam ucapan, dan yang membuat seperti yang Dia perintah.

21:28. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka, dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengantara kecuali kepada orang yang Dia merelai, dan mereka ketakutan dalam mengetakuti-Nya.

21:29. Jika sesiapa antara mereka berkata, "Aku tuhan, selain daripada Dia", maka dialah yang Kami membalas dengan Jahanam; begitulah Kami membalas orang-orang yang zalim.

21:30. Tidakkah orang-orang yang tidak percaya melihat bahawa langit dan bumi adalah satu massa yang berpadu, kemudian Kami memisahkan mereka; dan daripada air, Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup? Tidakkah mereka mempercayai?

21:31. Dan Kami meletakkan di bumi gunung-gunung supaya ia tidak bergoyang dengan mereka, dan Kami mengadakan di dalamnya  jurang-jurang sebagai jalan-jalan supaya mereka mendapat petunjuk.

21:32. Dan Kami membuat langit sebagai satu bumbung yang terjaga; namun begitu, daripada ayat-ayat-Nya mereka berpaling.

21:33. Dia yang mencipta malam dan siang, dan matahari dan bulan, masing-masing berenang dalam falak (orbit).

21:34. Kami tidak membuat sesuatu makhluk sebelum kamu untuk hidup selama-lamanya; maka, jika kamu mati, adakah mereka akan hidup selama-lamanya?

21:35. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati; dan Kami menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan sebagai cubaan, kemudian kepada Kami kamu akan dikembalikan.

21:36. Apabila orang-orang yang tidak percaya melihat kamu, mereka hanya mengambil kamu untuk ejekan, "Inikah orang yang mengingat-ingatkan (menyebut-nyebut) tuhan-tuhan kamu?", sedang mereka, kepada Peringatan Yang Pemurah adalah orang-orang yang tidak percaya.

21:37. Manusia dicipta bersifat tergesa-gesa. Sungguh, Aku akan memperlihatkan kepada kamu ayat-ayat-Ku; maka janganlah kamu minta disegerakan.

21:38. Mereka berkata, "Dan bilakah janji ini, jika kamu berkata benar?"

21:39. Sekiranya orang-orang yang tidak percaya mengetahui, waktu mereka tidak dapat menahan Api daripada muka-muka mereka, dan tidak juga daripada punggung-punggung mereka, dan tidak juga mereka ditolong!

21:40. Tidak, tetapi ia akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, dengan mencengangkan mereka, dan mereka tidak boleh mengembalikannya, dan tidak juga mereka diberi tangguh.

21:41. Sesungguhnya rasul-rasul telah diperolok-olokkan sebelum kamu, tetapi orang-orang yang mengejek mereka diliputi oleh apa yang mereka memperolok-olokkan.

21:42. Katakanlah, "Siapakah yang akan melindungi kamu pada waktu malam dan siang hari daripada Yang Pemurah?" Tidak, tetapi daripada Peringatan Pemelihara mereka, mereka berpaling.

21:43. Atau, adakah bagi mereka tuhan-tuhan yang akan mempertahankan mereka, selain daripada Kami? Mereka tidak boleh menolong diri mereka sendiri, dan tidak juga mereka dijaga daripada Kami.

21:44. Tidak, tetapi Kami Sendiri memberi mereka ini, dan bapa-bapa mereka, kesenangan hidup sehingga umur mereka menjadi panjang kepada mereka. Apa, tidakkah mereka melihat bagaimana Kami datang ke bumi, dengan menguranginya di tepi-tepinya? Atau, adakah mereka orang-orang yang menang?

21:45. Katakanlah, "Aku hanya memberi amaran kepada kamu dengan wahyu"; tetapi orang-orang yang pekak tidak mendengar seruan apabila mereka diberi amaran.

21:46. Jika satu hembusan daripada azab Pemelihara kamu menyentuh mereka, mereka tentu akan berkata, "Celakalah kami! Kami adalah orang-orang yang zalim."

21:47. Dan Kami meletakkan timbangan yang adil untuk Hari Kiamat, supaya tiada sesuatu jiwa akan dizalimi sedikit pun; sekalipun ia seberat sebutir biji sawi, Kami mendatangkannya, dan cukuplah Kami sebagai penghitung.

21:48. Kami telah memberikan Musa dan Harun, Pembeza, dan Sinaran, dan Peringatan, bagi orang-orang yang bertakwa,

21:49. Orang-orang yang takut kepada Pemelihara mereka dalam keadaan ghaib, dan ketakutan kerana Saat.

21:50. Dan ini adalah satu Peringatan yang diberkati, yang Kami menurunkan; maka adakah kamu sekarang menolaknya?

21:51. Kami telah memberikan Ibrahim sebelum itu kelurusan hatinya kerana Kami tahu dia,

21:52. Apabila dia berkata kepada bapa dan kaumnya, "Apakah patung-patung ini yang padanya kamu bertekun?"

21:53. Mereka berkata, "Kami mendapati bapa-bapa kami menyembah mereka."

21:54. Berkata, "Sesungguhnya kamu dan bapa-bapa kamu berada dalam kesesatan yang nyata."

21:55. Mereka berkata, "Apa, adakah kamu datang kepada kami dengan yang benar, atau kamu antara orang-orang yang bermain-main?"

21:56. Berkata, "Tidak, tetapi Pemelihara kamu ialah Pemelihara langit dan bumi, yang memulakan mereka, dan aku adalah antara orang-orang yang menyaksikan atas yang demikian.

21:57. Dan, demi Allah, sungguh aku akan membuat tipu muslihat terhadap patung-patung kamu, setelah kamu pergi memalingkan belakang kamu."

21:58. Lalu dia memecahkan mereka kepada kepingan-kepingan kecil, kesemuanya, kecuali sebuah yang besar yang mereka ada, supaya mereka kembali kepadanya.

21:59. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan ini terhadap tuhan-tuhan kita? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim."

21:60. Mereka berkata, "Kami mendengar seorang pemuda yang mengingat-ingatkan (menyebut-nyebut) mereka, dan dia dikatakan Ibrahim."

21:61. Mereka berkata, "Datangkanlah dia ke hadapan mata manusia supaya mereka mempersaksikan."

21:62. Mereka berkata, "Adakah kamu yang melakukan ini kepada tuhan-tuhan kami, wahai Ibrahim?"

21:63. Berkata, "Tidak, yang besar ini antara mereka yang melakukannya. Tanyalah mereka, jika mereka boleh berkata-kata."

21:64. Maka mereka kembali kepada satu sama lain, dan mereka berkata, "Sesungguhnya kamulah orang-orang yang zalim."

21:65. Kemudian kepala mereka ditundukkan, "Sesungguhnya kamu mengetahui bahawa ini semua tidak berkata-kata."

21:66. Berkata, "Apa, adakah kamu menyembah, selain daripada Allah, apa yang tidak bermanfaat kepada kamu sedikit pun, dan tidak juga memudaratkan kamu?

21:67. Cis, kepada kamu, dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah! Tidakkah kamu faham?"

21:68. Mereka berkata, "Bakarlah dia, dan tolonglah tuhan-tuhan kamu, jika kamu hendak melakukan."

21:69. Kami berkata, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan untuk Ibrahim!"

21:70. Mereka menghendaki untuk membuat tipu muslihat terhadapnya; maka Kami membuat mereka orang-orang yang lebih rugi.

21:71. Dan Kami menyelamatkan dia, dan Lut, ke bumi yang Kami memberkati bagi semua alam.

21:72. Dan Kami memberikannya Ishak dan Yaakub, sebagai lebihan, dan masing-masing Kami menjadikan orang yang salih,

21:73. Dan melantik mereka untuk menjadi imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami mewahyukan mereka perbuatan kebajikan, dan melakukan solat, dan memberikan zakat, dan Kami mereka sembah.

21:74. Dan Lut, kepadanya Kami memberikan Putusan, dan pengetahuan; dan Kami menyelamatkan dia daripada bandar raya yang membuat pekerjaan keji; mereka adalah kaum yang jahat, fasiq.

21:75. Dan Kami memasukkan dia ke dalam pengasihan Kami; dia termasuk orang-orang salih (baik).

21:76. Dan Nuh, apabila dia memanggil sebelum itu, dan Kami menyahutinya, dan Kami menyelamatkan dia dan keluarganya daripada kecemasan yang besar.

21:77. Dan Kami menolongnya terhadap kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami; sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka Kami menenggelamkan mereka kesemuanya.

21:78. Dan Daud dan Sulaiman, ketika mereka menghakimkan mengenai tanaman, apabila kambing kaum merosakinya, dan Kami menyaksikan putusan mereka.

21:79. Dan Kami membuat Sulaiman memahaminya, dan masing-masing Kami memberikan putusan, dan pengetahuan. Dan bersama Daud, Kami menundukkan gunung-gunung untuk menyanjung, dan burung-burung, dan Kamilah yang membuatnya.

21:80. Dan Kami mengajarnya membuat baju besi untuk kamu, untuk melindungi kamu daripada bencana kamu sendiri; maka adakah kamu bersyukur (berterima kasih)?

21:81. Dan kepada Sulaiman, angin yang berhembus dengan kencang, yang mengalir atas perintahnya ke bumi yang Kami memberkati; dan Kami tahu segala sesuatu.

21:82. Dan daripada syaitan-syaitan, sebahagian menyelam untuknya dan membuat amalan yang lain di samping itu; dan Kamilah yang menjaga mereka.

21:83. Dan Ayub, apabila dia memanggil Pemeliharanya, "Sesungguhnya, penderitaan telah menyentuhku, dan Engkau yang paling berpengasihan daripada yang berpengasihan."

21:84. Maka Kami menyahutinya, dan Kami menghilangkan penderitaan yang ada padanya, dan Kami memberikan dia keluarganya, dan yang serupa dengan mereka bersama mereka; pengasihan daripada Kami, dan Peringatan bagi orang-orang yang menyembah.

21:85. Dan Ismail, dan Idris, dan Zulkifli; masing-masing termasuk orang-orang yang sabar.

21:86. Dan Kami memasukkan mereka ke dalam pengasihan Kami; mereka termasuk orang-orang salih.

21:87. Dan Zul-Nun, apabila dia pergi dalam keadaan marah, dan menyangka bahawa Kami tidak berkuasa terhadapnya, kemudian dia memanggil dalam kegelapan, "Tidak ada tuhan melainkan Engkau. Engkau disanjung! Sesungguhnya akulah termasuk orang-orang yang zalim."

21:88. Lalu Kami menyahutinya, dan Kami menyelamatkan dia daripada kesedihan; begitulah Kami menyelamatkan orang-orang mukmin.

21:89. Dan Zakaria, apabila dia memanggil Pemeliharanya, "Wahai Pemeliharaku, janganlah meninggalkan aku sendirian, dan Engkau yang terbaik daripada pewaris-pewaris."

21:90. Lalu Kami menyahutinya, dan Kami memberinya Yahya, dan Kami membetulkan isterinya untuknya; sesungguhnya mereka bersegera kepada kebajikan, dan berseru kepada Kami daripada rasa rindu dan rasa gerun, dan mereka merendah hati kepada Kami.

21:91. Dan dia (perempuan) yang menjaga kemaluannya, maka Kami menghembuskan ke dalamnya Roh Kami, dan Kami membuat dia dan anaknya satu ayat bagi semua alam.

21:92. Sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu, dan Aku Pemelihara kamu; maka sembahlah Aku.

21:93. Tetapi mereka memecahkan urusan mereka antara mereka; semua akan kembali kepada Kami.

21:94. Dan sesiapa yang membuat kerja-kerja kebaikan, sedang dia seorang mukmin, maka tiadalah ketiadaan terima kasih bagi usahanya; Kami Sendiri yang menuliskan untuknya.

21:95. Satu pengharaman ke atas sesebuah bandar raya yang Kami telah membinasakan; mereka tidak akan kembali,

21:96. Sehingga apabila Yajuj dan Majuj dibukakan, dan mereka melongsor turun dari tiap-tiap lereng,

21:97. Dan telah dekat janji yang benar, dan tiba-tiba, mata orang-orang yang tidak percaya menatap dengan tajam, "Celakalah kami! Kami lalai daripada yang ini; tidak, kami adalah orang-orang yang zalim."

21:98. "Sesungguhnya kamu, dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah, adalah bahan bakar untuk Jahanam; kamu akan turun kepadanya."

21:99. Sekiranya mereka itu tuhan-tuhan, tentu mereka tidak turun kepadanya; dan tiap-tiap seorang, di dalamnya tinggal selama-lamanya.

21:100. Di dalamnya keluhan untuk mereka, dan tiada yang mereka mendengar.

21:101. Bagi orang-orang yang terlebih dahulu dibalas dengan yang paling baik daripada Kami, mereka dijauhkan daripadanya.

21:102. Mereka tidak juga mendengar sesuatu bisikannya, dan mereka tinggal selama-lamanya dalam apa yang jiwa mereka menginginkan.

21:103. Ketakutan yang terbesar tidak menyedihkan mereka, dan malaikat-malaikat menerima mereka, "Inilah hari kamu yang kamu telah dijanjikan."

21:104. Pada hari apabila Kami menggulung langit seperti naskhah gulungan yang digulung untuk kitab-kitab; sebagaimana Kami memulakan ciptaan yang pertama, begitulah Kami akan mengembalikannya semula sebagai satu janji daripada Kami; sesungguhnya Kami akan buat.

21:105. Sesungguhnya Kami telah menuliskan di dalam Zabur, sesudah Peringatan, "Bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang salih."

21:106. Sesungguhnya di dalam ini adalah satu penyampaian bagi kaum yang menyembah.

21:107. Kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai satu pengasihan kepada semua alam.

21:108. Katakanlah, "Diwahyukan kepadaku hanyalah bahawa Tuhan kamu Tuhan Yang Satu; maka adakah kamu muslim?"

21:109. Kemudian, jika mereka berpaling, katakanlah, "Aku telah menyeru kamu semua dengan sama, walaupun aku tidak mengetahui sama ada dekat atau jauh apa yang kamu dijanjikan.

21:110. Sesungguhnya Dia mengetahui ucapan yang dilantangkan, dan Dia mengetahui apa yang kamu menyembunyikan.

21:111. Aku tidak mengetahui, boleh jadi ia adalah cubaan bagi kamu, dan satu kesenangan untuk satu waktu."

21:112. Berkata, "Wahai Pemeliharaku, hakimkanlah dengan benar! Dan Pemelihara kami ialah Yang Pemurah, tempat dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu menyifatkan."

 

Surah 19

MARIAM

(98 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

19:1. Kaf Ha Ya Ain Sad.

19:2. Ingatkanlah (sebutkanlah) mengenai pengasihan Pemelihara kamu kepada hamba-Nya, Zakaria.

19:3. Apabila dia memanggil Pemeliharanya dengan panggilan yang berahsia.

19:4. Dia berkata, "Wahai Pemeliharaku, sesungguhnya tulang-tulang di dalamku telah menjadi lemah dan kepalaku bernyala-nyala dengan uban. Dan dalam doa kepada Engkau, wahai Pemeliharaku, aku tidak pernah sengsara.

19:5. Dan aku takut akan keluargaku setelah peninggalanku; dan isteriku mandul. Maka berilah aku, daripada sisi Engkau, seorang wali (waris),

19:6. Yang akan menjadi warisku, dan yang menjadi waris keluarga Yaakub; dan buatlah dia, wahai Pemeliharaku, sangat memuaskan hati."

19:7. "Wahai Zakaria, Kami memberi kamu berita gembira mengenai seorang anak lelaki, namanya Yahya. Tiada yang Kami membuatkan nama seperti ini sebelumnya."

19:8. Berkata, "Wahai Pemeliharaku, bagaimanakah aku akan mempunyai seorang anak lelaki sedang isteriku mandul, dan aku telah sampai umur yang sangat tua?"

19:9. Berkatalah Dia, "Begitulah; Pemelihara kamu telah berkata, 'Itu mudah bagi-Ku, memandangkan Aku telah mencipta kamu sebelum itu, sedang kamu sama sekali tiada.'"

19:10. Berkata, "Wahai Pemeliharaku, buatkanlah untukku satu ayat (tanda)." Berkatalah Dia, "Ayat kamu ialah bahawa kamu tidak berkata-kata kepada manusia dalam keadaan tanpa cacat, selama tiga malam."

19:11. Maka dia keluar kepada kaumnya dari mihrab (bilik ibadat), lalu dia mewahyukan mereka, "Kamu sanjunglah pada waktu awal pagi dan petang."

19:12. "Wahai Yahya, ambillah Kitab itu dengan kekuatan"; dan Kami memberinya Putusan semasa kanak-kanak lagi,

19:13. Dan rasa belas kasihan daripada sisi Kami, dan zakat (kesucian), dan dia bertakwa,

19:14. Dan seorang yang taat kepada ibu bapanya, dan dia tidak sombong, ingkar.

19:15. Kesejahteraan ke atas dia, pada hari dia diberanakkan, dan hari dia mati, dan hari dia dibangkitkan hidup.

19:16. Dan ingatlah (sebutlah) di dalam Kitab, Mariam, apabila dia berundur daripada keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur.

19:17. Dan dia mengambil satu hijab (tabir), menjauhkan daripada mereka; kemudian Kami mengutus kepadanya Roh Kami yang menyerupai di hadapannya seperti seorang manusia dengan tanpa cacat.

19:18. Berkata, "Aku berlindung pada Yang Pemurah daripada kamu, jika kamu bertakwa!"

19:19. Dia berkata, "Aku hanyalah seorang rasul yang datang daripada Pemelihara kamu, untuk memberi kamu seorang anak lelaki yang suci."

19:20. Berkata, "Bagaimanakah aku akan ada seorang anak lelaki sedang tiada seorang manusia pun menyentuhku, dan bukan juga aku seorang jalang?"

19:21. Dia berkata, "Begitulah; Pemelihara kamu telah berkata, 'Itu mudah bagi-Ku; dan supaya Kami membuat dia satu ayat bagi manusia, dan satu pengasihan daripada Kami; ia adalah perkara yang telah ditentukan.'"

19:22. Lalu dia mengandungnya, dan berundur dengannya ke suatu tempat yang jauh.

19:23. Dan rasa sakit beranak mendatanginya di batang pohon palma. Dia berkata, "Aduhai, sekiranya aku telah mati sebelum ini, dan menjadi sesuatu yang dilupakan!"

19:24. Tetapi apa yang di bawahnya memanggilnya, "Tidak, janganlah kamu bersedih; sesungguhnya Pemelihara kamu mengadakan di bawah kamu sebuah anak sungai.

19:25. Goyangkanlah kepada kamu batang palma; ia akan menjatuhkan kepada kamu kurma yang segar dan masak.

19:26. Maka makan dan minumlah, dan bergembiralah (berdingin mata); dan jika kamu melihat seseorang manusia, katakanlah, 'Aku telah bernazar kepada Yang Pemurah untuk berpuasa, dan pada hari ini, aku tidak akan berkata-kata kepada seseorang manusia pun.'"

19:27. Kemudian dia mendatangkannya kepada kaumnya dengan membawanya; dan mereka berkata, "Wahai Mariam, sesungguhnya kamu mendatangkan sesuatu yang aneh!

19:28. Wahai saudara perempuan Harun, bapa kamu bukanlah seorang lelaki yang jahat, dan bukan juga ibu kamu seorang jalang."

19:29. Maka dia menunjuk kepadanya; tetapi mereka berkata, "Bagaimanakah kami berkata-kata kepada orang yang masih dalam buaian, seorang anak kecil?"

19:30. Berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah; Dia memberi aku al-Kitab, dan menjadikan aku seorang Nabi.

19:31. Dia membuat aku diberkati di mana sahaja aku berada, dan Dia mewasiatkan aku supaya bersolat, dan zakat, selama aku hidup,

19:32. Dan taat kepada ibuku, dan Dia tidak membuat aku sombong, sengsara.

19:33. Kesejahteraan ke atasku, pada hari aku diberanakkan, dan hari aku mati, dan hari aku dibangkitkan hidup."

19:34. Itulah Isa putera Mariam, dengan ucapan yang benar, yang mengenainya mereka ragu-ragu.

19:35. Tiadalah bagi Allah untuk mengambil kepada-Nya seorang anak. Dia disanjung! Apabila Dia menentukan sesuatu perkara, Dia hanya berkata padanya, "Jadilah", maka jadilah ia.

19:36. Sesungguhnya Allah, Pemeliharaku dan Pemeliharamu; maka sembahlah Dia. Ini jalan lurus.

19:37. Tetapi golongan-golongan berselisih sesama mereka, kemudian kecelakaanlah bagi orang-orang yang tidak percaya kerana senario hari yang besar.

19:38. Alangkah terangnya mereka mendengar dan melihat pada hari mereka datang kepada Kami! Tetapi orang-orang yang zalim hingga hari ini adalah dalam kesesatan yang nyata.

19:39. Berilah mereka amaran dengan Hari Penyesalan apabila perkara diputuskan, sedang mereka dalam kelalaian, dan tidak mempercayai.

19:40. Sesungguhnya Kami akan mewarisi bumi, dan semua yang di atasnya, dan kepada Kami mereka akan dikembalikan.

19:41. Dan ingatlah (sebutlah) di dalam kitab, Ibrahim; sesungguhnya dia seorang yang sabar, seorang Nabi.

19:42. Apabila dia berkata kepada bapanya, "Ayah, mengapa kamu sembah apa yang tidak mendengar dan tidak melihat, dan tidak juga berguna kepada kamu sedikit pun?

19:43. Ayah, telah datang kepadaku pengetahuan yang tidak datang kepadamu; maka ikutlah aku, dan aku akan memberi petunjuk kepadamu pada jalan yang datar.

19:44. Ayah, janganlah menyembah syaitan; sesungguhnya syaitan adalah penentang Yang Pemurah.

19:45. Ayah, aku takut bahawa sebahagian azab daripada Yang Pemurah akan menyentuh kamu supaya kamu menjadi wali (sahabat) syaitan."

19:46. Berkatalah dia, "Apa, adakah kamu mengundurkan diri daripada tuhanku, wahai Ibrahim? Sungguh, jika kamu tidak berhenti, aku akan merejam kamu; maka tinggalkanlah aku untuk beberapa waktu."

19:47. Dia berkata, "Kesejahteraan ke atas kamu! Aku akan meminta ampun untuk kamu kepada Pemeliharaku; sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.

19:48. Dan aku akan menjauhkan diri daripada kamu, dan apa yang kamu seru, selain daripada Allah; aku berseru kepada Pemeliharaku, mudah-mudahan aku tidak menjadi, dalam doaku kepada Pemeliharaku, sengsara."

19:49. Maka, apabila dia menjauhkan diri daripada mereka, dan apa yang mereka sembah, selain daripada Allah, Kami memberikannya Ishak dan Yaakub, dan masing-masing Kami menjadikan Nabi.

19:50. Dan Kami memberi mereka daripada pengasihan Kami, dan Kami membuat mereka lisan (lidah) yang benar, amat tinggi.

19:51. Dan ingatlah (sebutlah) di dalam kitab, Musa; dia tulus, dan dia seorang rasul, seorang Nabi.

19:52. Kami memanggilnya dari sebelah kanan gunung, dan Kami mendekatkannya dalam perhubungan.

19:53. Dan Kami memberikan dia, saudaranya Harun, daripada pengasihan Kami, seorang Nabi.

19:54. Dan ingatlah (sebutlah) di dalam Kitab, Ismail; dia benar dengan janjinya, dan dia seorang rasul, seorang Nabi.

19:55. Dia menyuruh keluarganya supaya bersolat dan zakat, dan dia memuaskan hati Pemeliharanya.

19:56. Dan ingatlah (sebutlah) di dalam Kitab, Idris; sesungguhnya dia seorang yang benar, seorang Nabi.

19:57. Kami menaikkan dia ke tempat yang tinggi.

19:58. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah merahmati ke atas mereka - para Nabi daripada keturunan Adam, dan daripada orang-orang yang Kami bawa bersama Nuh, dan daripada keturunan Ibrahim dan Israil, dan daripada orang-orang yang Kami telah memberi petunjuk dan Kami pilih. Apabila ayat-ayat Yang Pemurah dibacakan kepada mereka, mereka jatuh bersujud, dan menangis.

19:59. Kemudian menggantilah selepas mereka pengganti-pengganti yang mensia-siakan solat, dan mengikuti hawa nafsu (syahwat); maka mereka akan menemui kesalahan,

19:60. Kecuali orang yang bertaubat, dan percaya, dan membuat kerja kebaikan; mereka itu, mereka akan masuk Taman (Jannah), dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun,

19:61. Taman-Taman Adn, apa Yang Pemurah menjanjikan hamba-hamba-Nya dengan yang ghaib; janji-Nya pasti datang.

19:62.  Di dalamnya, mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia, tetapi hanya, "Salam", dan di dalamnya, mereka mendapat rezeki mereka pada awal pagi dan petang.

19:63. Itulah Taman yang Kami akan mewariskan kepada hamba-hamba Kami yang bertakwa.

19:64. Kami tidak turun kecuali dengan perintah Pemelihara kamu. Kepunyaan-Nya apa yang di hadapan kami, dan apa yang di belakang kami, dan apa yang di antara demikian itu. Dan Pemelihara kamu bukanlah pelupa.

19:65. Pemelihara langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya. Maka sembahlah Dia, dan bersabarlah kamu dalam penyembahan kepada-Nya; adakah kamu mengetahui sesiapa yang boleh dinamakan dengan nama-Nya?

19:66. Manusia berkata, "Apa, apabila aku telah mati, adakah aku akan dikeluarkan hidup?"

19:67. Tidakkah manusia teringat bahawa Kami telah menciptanya dari dahulu sedang dia sama sekali tiada?

19:68. Demi Pemelihara kamu, sungguh Kami akan mengumpulkan mereka, dan syaitan-syaitan, kemudian Kami mengarakkan mereka di sekeliling Jahanam dengan melutut.

19:69. Kemudian Kami menarik keluar daripada tiap-tiap golongan sesiapa antara mereka yang sangat keras dalam memandang rendah kepada Yang Pemurah.

19:70. Kemudian Kami sangat mengetahui orang-orang yang paling patut dipanggang di dalamnya.

19:71. Tiada seorang pun daripada kamu, melainkan dia akan turun kepadanya; itu, bagi Pemelihara kamu, adalah sesuatu yang telah ditentukan, diputuskan.

19:72. Kemudian Kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa; dan orang-orang yang zalim, Kami meninggalkan di dalamnya, sambil melutut.

19:73. Apabila ayat-ayat Kami dibacakan kepada mereka, bukti-bukti yang jelas, orang-orang yang tidak percaya berkata kepada orang-orang yang percaya, "Yang manakah antara dua golongan yang lebih baik medannya, dan lebih baik dalam majlisnya?"

19:74. Dan berapa banyaknya generasi yang Kami telah memusnahkan sebelum mereka yang lebih baik peralatan rumah dan pengunjukan luarnya!

19:75. Katakanlah, "Sesiapa yang dalam kesilapan, Yang Pemurah memanjangkan tempoh kepadanya, dengan panjang, sehingga apabila mereka melihat apa yang mereka telah dijanjikan, sama ada azab atau Saat, mereka pasti akan mengetahui siapa yang lebih buruk tempatnya, dan yang lebih lemah tenteranya."

19:76. Dan Allah akan menambahkan kepada orang-orang yang mendapat petunjuk dalam petunjuk; dan yang kekal, kerja-kerja kebaikan, adalah lebih baik di sisi Pemelihara kamu dalam ganjaran, dan lebih baik pengembaliannya.

19:77. Adakah kamu melihat orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Kami, dan berkata, "Sungguh, aku akan diberi harta dan anak-anak"?

19:78. Apa, adakah dia melihat yang ghaib, atau adakah dia telah mengambil perjanjian dengan Yang Pemurah?

19:79. Tidak sekali-kali! Kami akan menulis apa yang mereka mengatakan, dan Kami akan memanjangkan baginya azab, dengan panjang.

19:80. Dan Kami mewarisi daripada dia apa yang dia mengatakan, dan dia datang kepada Kami bersendirian.

19:81. Dan mereka mengambil untuk mereka tuhan-tuhan lain, selain daripada Allah, supaya mereka mendapatkan bagi mereka kekuatan.

19:82. Tidak sekali-kali! Kelak mereka akan tidak mempercayakan penyembahan mereka, dan mereka akan menjadi musuh mereka yang berlawanan.

19:83. Tidakkah kamu melihat bagaimana Kami mengutus syaitan-syaitan terhadap orang-orang yang tidak percaya untuk menyucuk mereka, dengan cucukan?

19:84. Maka janganlah kamu tergesa-gesa terhadap mereka; Kami hanya menghitung untuk mereka, dengan satu penghitungan.

19:85. Pada hari Kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Yang Pemurah dengan kedatangan (sambutan) kebesaran,

19:86. Dan menghalau orang-orang yang berdosa ke Jahanam, dalam keadaan dahaga,

19:87. Dengan tanpa kuasa syafaat (pengantaraan), kecuali orang-orang yang telah mengambil dengan Yang Pemurah perjanjian.

19:88. Dan mereka berkata, "Yang Pemurah mengambil kepada-Nya seorang anak."

19:89. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat buruk!

19:90. Hampir-hampir langit pecah kerananya, dan bumi terpecah belah, dan gunung-gunung jatuh kehancuran,

19:91. Bahawa mereka mendakwakan bagi Yang Pemurah seorang anak,

19:92. Dan tidak patut bagi Yang Pemurah mengambil kepada-Nya seorang anak.

19:93. Tiada sesuatu yang di langit dan di bumi melainkan ia datang kepada Yang Pemurah sebagai hamba.

19:94. Sesungguhnya Dia menjumlahkan mereka, dan Dia menghitung mereka dengan penghitungan.

19:95. Setiap seorang daripada mereka datang kepada-Nya pada Hari Kiamat bersendirian.

19:96. Sesungguhnya orang-orang yang percaya, dan membuat kerja-kerja kebaikan, kepada mereka Yang Pemurah akan meletakkan rasa kasih sayang.

19:97. Sesungguhnya Kami memudahkannya dengan lisan kamu supaya kamu memberi berita gembira dengannya kepada orang-orang yang bertakwa, dan memberi amaran kepada kaum yang membantah.

19:98. Dan berapa banyaknya generasi yang Kami telah memusnahkan sebelum mereka! Adakah kamu melihat sebanyak seorang pun daripada mereka, atau mendengar daripada mereka satu bisikan?